Årlig gratis skattekurs

I januar hvert år avholder vi vårt populære skattekurs. Advokat Vidar Brobakken gjennomgår de viktigste skatte- og avgiftsendringene, og foreleser også om hva bedriftseiere, daglige ledere, økonomiansvarlige og regnskapsførere bør ha fokus på. Kursene er meget populære, og i 2017 hadde vi 174 deltagere. Skattekurset den 17. og 18. januar 2017 hadde følgende tema:

  • Viktige endringer i statsbudsjettet for 2017 – skatt og avgift
  • Viktige endringer i 2016
  • Viktige uttalelser og dommer
  • Ny mva. oppgave og innførsels-mva.
  • Hovedpunkter i ny skatteforvaltningslov
  • Hovedpunkter i aksjelovutvalgets forslag
  • Nyheter innen regnskap og bokføring, herunder delutredninger ny regnskapslov
  • Tips til verdiskapende styrearbeid.
  • FOREDRAGSHOLDER: Advokat Vidar Brobakken

Er du ikke kunde hos PKF Beckman Lundevall Revisjon men ønsker å få invitasjon til kurs, send en epost til kurs@pkfblr.no.

PKF Beckman Lundevall som kurstilbyder

Vi har også bred erfaring med å holde kurs for blant annet Skattebetalerforeningen. Send epost til bh@pkfblr.no dersom du ønsker mer informasjon om vår kursvirksomhet.